Coaching zespołowy i budowanie efektywnych zespołów

Kierownik studiów: dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US
e-mail: a.grygorcewicz@dcc-grygorcewicz.pl
tel.: +48 503 506 970; +48 91 444 33 76

Termin rekrutacji przedłużony do 07.11.2018

Cel studiów

Kierunek studiów jest odpowiedzią na trendy i potrzeby współczesnych organizacji biznesowych, w których wyniki zależą od pracy wysoce efektywnych i zaangażowanych zespołów. Główne cele:

 • przygotowanie do pełnienia roli coacha zespołowego dla lub w organizacji w zakresie budowania efektywności zespołów, w których przywództwo jest funkcją rozdzielaną między lidera i zaangażowanych specjalistów,
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne kompetencje do prowadzenia coachingu zespołowego, według modelu coachingu zespołowego DCC Evolution i zgodnie ze standardami etycznymi International Coach Federation.

 

Adresaci

Kandydatami mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra. Studia są adresowane do:

 • menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw, którzy chcą efektywnie zarządzać swoimi zespołami,
 • HR Biznes Partnerów, wspomagających procesy HR i procesy biznesowe w przedsiębiorstwach,
 • trenerów i coachów wewnętrznych, którzy chcą poznać tajniki pracy z zespołami w organizacjach,
 • coachów i trenerów pracujących z zespołami i/lub liderami.

 

Dlaczego warto?

 • Nauczysz się nowych, niezbędnych dla dzisiejszych firm umiejętności, jak budować zaangażowanie całego zespołu.
 • Zdobędziesz kompleksowe kompetencje coacha zespołowego do praktycznego zastosowania.
 • Będziesz ćwiczył na rzeczywistych sytuacjach i poznasz mnóstwo praktycznych casów pracy z zespołami.
 • W trakcie zajęć znajdziesz rozwiązania na Twoje codzienne wyzwania z zespołami.
 • To pierwsze takie studia podyplomowe w Polsce.
 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez doświadczonych w pracy z zespołami praktyków: Annę Grygorcewicz i Tomasza Grygorcewicz z firmy DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching (www.dcc-grygorcewicz.pl) oraz zaproszonych ekspertów – praktyków z obszaru m.in. team buildingu, storytellingu, coachingu zespołowego w sporcie i funkcjonowania zespołów wirtualnych.
 • Każdy uczestnik studiów w ramach zajęć przetestuje na sobie i zdiagnozuje swój indywidualny styl myślenia i działania FRIS ‒ jedno z podstawowych i naszych ulubionych narzędzi opisujących naturalny styl myślenia i działania człowieka, którym posługujemy się w pracy z zespołami, ponieważ:
  • pozwala poznać i zrozumieć styl myślenia i działania swój i swoich współpracowników,
  • wyjaśnia, co kieruje naszymi decyzjami i reakcjami,
  • wskazuje, co motywuje w pracy nas i naszych kolegów,
  • ułatwia komunikację i budowanie relacji w zespołach,
  • usprawnia współpracę i efektywność zespołową, dzięki znajomości mocnych stron każdego ze stylów.
  W ramach zajęć pokażemy słuchaczom, jak w trakcie procesu coachingu zespołowego wykorzystujemy indywidualne i zespołowe raporty FRIS do budowania świadomości oraz zasobów zespołu, co wpływa na znacznie efektywniejszą współpracę i wyniki.
 • Program studiów krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces coachingu zespołowego opartego na modelu coachingu zespołowego DCC EvolutionTM.

 

Program studiów

 • Istota coachingu zespołowego ‒ model coachingu zespołowego DCC Evolution
 • Team building jako sposób na zarządzanie energią zespołu
 • Fazy dojrzewania zespołu
 • Kontraktowanie i metody diagnozy jako podstawa do planowania procesu coachingu zespołowego i zaufania w zespole
 • Podstawowe techniki coachingu
 • Coaching zespołowy w sporcie inspiracją dla biznesu
 • Określanie misji i celów zespołowych w procesie coachingu zespołowego
 • Budowanie świadomości, odpowiedzialności i zasobów zespołu
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Praca z oporem i przekonaniami zespołowymi
 • Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań zespołowych i tworzenia nowych nawyków wspierających efektywną pracę zespołową
 • Superwizja grupowa - samodzielne sesje coachingu zespołowego
 • Seminarium

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 176 godzin.
Koszt wynosi 2450 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Powrót