Logistyka

SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE
 • Logistyka w Biznesie
 • Marketing Usług Logistycznych
 • Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych
 • Transport Międzynarodowy
STUDIA NIESTACJONARNE
 • Logistyka w Biznesie
 • Marketing Usług Logistycznych
 • Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych
 • Transport Międzynarodowy

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.

Co zyska absolwent?

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki, podstaw nauk ekonomicznych, jak i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Posiada umiejętność zarządzania operacyjnego w działach funkcjonalnych jednostek gospodarczych oraz potrafi analizować podstawowe zjawiska gospodarcze (w ujęciu systemowym i procesowym). Ma wiedzę pozwalającą mu na sterowanie przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, z uwzględnieniem istoty logistycznej obsługi klienta. Absolwent potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logistyki, ponadto posiada biegłą znajomość podstawowych narzędzi zarządzania oraz posługuje się systemami informatycznymi klasy ERP, MRP, CRM, WMS.
Absolwent specjalności Logistyka w Biznesie posiada umiejętność wdrażania logistyki do różnych obszarów biznesu, natomiast po specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych legitymuje się wiedzą z zakresu funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej, zarządzania gospodarką materiałową oraz projektowaniem sieci dostaw. Absolwent specjalności Transport Międzynarodowy potrafi skutecznie ocenić i rozwiązywać problemy pojawiające się w obszarach transportu lądowego, wodnego śródlądowego i morskiego oraz lotniczego. Natomiast absolwent specjalności Marketing Usług Logistycznych przygotowany jest m.in. do prowadzenia badań marketingowych, analizy zachowań klienta, a także wdrażania programów lojalnościowych.

Potencjalne miejsca pracy
 • jednostki gospodarcze zajmujące się transportem, logistyką i spedycją, w szczególności operatorzy logistyczni,
 • przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą logistyczną,
 • działy zaopatrzenia, produkcji, zarządzania jakością, dystrybucji,
 • centra logistyczne,
 • parki przemysłowe i logistyczne,
 • średni szczebel jednostek samorządowych – działy zajmujące się transportem i logistyką,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się doradztwem logistycznym,
 • jednostki gospodarcze, w których istotna jest znajomość i umiejętności budowania relacji z klientami.

Powrót