Logistyka

SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE
 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka w Biznesie
 • Marketing Międzynarodowy w Logistyce
 • Menedżer Łańcuchów Dostaw
 • Systemy Transportowe i Logistyczne
STUDIA NIESTACJONARNE
 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka w Biznesie
 • Marketing Międzynarodowy w Logistyce
 • Menedżer Łańcuchów Dostaw
 • Systemy Transportowe i Logistyczne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.

Co zyska absolwent?

Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym, projektowaniem systemów logistycznych oraz kształtowaniem relacji kosztowych w jednostkach gospodarczych. Rozszerzony blok dyscyplin obejmuje: zakres strategii logistycznych, partnerstwa, nowoczesnych metod zarządzania, przepisy prawne, konkurowanie jakością oraz uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej. Do obszarów szczególnych należy zaliczyć: problematykę ubezpieczeń, marketingu i wsparcia informatycznego procesu logistycznego.

Potencjalne miejsca pracy
 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
 • działy eksportu/importu,
 • działy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • działy controllingu logistycznego,
 • działy marketingu i promocji,
 • działy zarządzania i projektowania łańcuchów i sieci dostaw,
 • parki logistyczne i przemysłowe,
 • działy jednostek samorządowych zajmujących się transportem i logistyką,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się konsultingiem i audytem logistycznym.

Powrót