Zarządzanie

Co zyska absolwent?

Nie sposób wyobrazić sobie przedsiębiorstwa lub instytucji, które mogłyby efektywnie działać bez specjalistów z zakresu Zarządzania. Zakres kształcenia umożliwi rozwój kompetencji z zarządzania kadrami, projektami, marketingiem, finansami, jakością czy wiedzą w organizacjach. Absolwent uzyska praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
W takcie studiów zostaną rozwinięte najbardziej poszukiwane kompetencje na rynku pracy, m.in. związane z metodami i technikami zarządzania, kompetencje interpersonalne związane z komunikacją i współpracą w zespole, kompetencje analityczne i samoorganizacyjne odnoszące się do rozwiązywania problemów biznesowych czy kompetencje informatyczne dotyczące wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu.
Student kierunku „Zarządzanie” ma styczność z praktycznym wymiarem tej dziedziny. Nabędzie on umiejętności m.in. opracowania strategii i biznesplanu, samodzielnego zarządzania projektem, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, twórczego pobudzania pracy zespołowej, komunikowania się, tworzenia instrumentarium marketingowego czy zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu IPMA Student w zakresie zarządzania projektami, ponieważ posiadamy akredytację Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami IPMA. Absolwenci zarządzania wg raportów płacowych otrzymują wysokie wynagrodzenia i są poszukiwani na rynku pracy, np. Project Manager znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych zawodów przyszłości.Student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy angażując się w działalność kół naukowych związanych z zarządzaniem projektami, mediami czy komunikacją marketingową.

Potencjalne miejsca pracy
 • młodszy kierownik projektu,
 • specjalista ds. zasobów ludzkich,
 • specjalista ds. szkoleń,
 • specjalista ds. rekrutacji,
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. zarządzania wiedzą,
 • specjalista ds. organizacji eventów,
 • specjalista ds. e-commerce,
 • specjalista ds. mediów,
 • specjalista ds. finansów,
 • asystent zarządu,
 • właściciel własnego biznesu.

Powrót