Zarządzanie

Co zyska absolwent?

Absolwent rozwinie umiejętności oraz zdobędzie nowe kompetencje w zakresie: przygotowania i wdrażania strategii personalnej, tworzenia zespołów i współdziałania, identyfikowania zachowań pracowników w organizacji, uaktywniania własnej kreatywności i innowacyjności, prawidłowej komunikacji oraz właściwego gospodarowania kapitałem ludzkim. Zapozna się z zasadami diagnostyki ekonomicznej, współczesnych teorii przedsiębiorstwa oraz metodyki procesów naprawczo-rozwojowych, a także pozna uwarunkowania i techniki przeprowadzenia diagnozy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Uzyska wiedzę na temat zarządzania mediami, marketingu medialnego, planowania kampanii reklamowych czy też dystrybucji filmowej. Zdobędzie również wiedzę dotyczącą istoty i cech usług oraz specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych na dynamicznym i konkurencyjnym rynku. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji lidera projektu oraz bycia efektywnym członkiem zespołu realizującego projekt, dzięki uzyskaniu umiejętności stosowania najnowszych narzędzi zarządzania projektowego. W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne metody, takie jak: grywalizacja, zajęcia warsztatowe, studia przypadków, wizyty studyjne.

Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu IPMA Student w zakresie zarządzania projektami, ponieważ posiadamy akredytację Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami IPMA. Absolwenci kierunku wg raportów płacowych otrzymują wysokie wynagrodzenia i są poszukiwani na rynku pracy, np. Project Manager znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych zawodów przyszłości. Student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy angażując się w działalność kół naukowych związanych z zarządzaniem projektami, mediami czy komunikacją marketingową.

Potencjalne miejsca pracy
  • specjalista w działach personalnych,
  • specjalista w działach związanych z bezpośrednią obsługą klienta i sprzedażą,
  • menedżer ds. marketingu, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania jakością usług,
  • menedżer zespołów projektowych, np. ds. strategii, analiz ekonomiczno-finansowych, zarządzania ryzykiem, wartością lub restrukturyzacją
  • kierownik biura projektów,
  • korporacje krajowe i międzynarodowe, instytucje publiczne oraz organizacje non profit,
  • administracja rządowa i samorządowa,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się doradztwem w zakresie personalnym, finansowym i inwestycyjnym.

Powrót