Turystyka i rekreacja

KIERUNEK PROWADZONY WSPÓLNIE PRZEZ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG
ORAZ WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA.
SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Menedżer turystyki
  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Organizator turystyki i podróży
  • Organizator eventów sportowych i turystycznych
Co zyska absolwent?

Absolwent zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych oraz podmiotów polityki turystycznej na współczesnym rynku turystycznym. Nauczy się podejmować przedsięwzięcia w sferze turystyki, sportu i rekreacji oraz nabędzie umiejętności umożliwiające przygotowanie oferty turystycznej, sportowej i rekreacyjnej dla określonych segmentów rynku. Uzyska również wiedzę i kwalifikacje niezbędne do założenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej czy sportowej i rekreacyjnej.

Nowa specjalność: „Zarządzanie eventami sportowymi i turystycznymi” związana jest z „przemysłem czasu wolnego”, który odgrywa coraz większą rolę w gospodarce Polski i Unii Europejskiej. Powstało więc zapotrzebowanie na kadry posiadające szczególne kompetencje w zakresie zarządzania eventami. Studiując tę specjalność student zapozna się z ekonomiką przedsięwzięć sportowych i turystycznych. Uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zasad planowania, organizacji i obsługi różnego rodzaju imprez. Student zgłębi również wiedzę dotyczącą specyfiki pracy event managera i poszczególnych typów imprez sportowych i turystycznych.

Wybór jednej z trzech specjalności umożliwi studiowanie na najlepszym kierunku turystycznym w Polsce, ponieważ już po raz kolejny ‒ według branżowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne” ‒ uzyskał pierwsze miejsce (2015, 2016 i 2017) w Rankingu Szkół Wyższych kształcących na kierunkach turystycznych.

Student może rozwijać swoje umiejętności uczestnicząc w pracach Koła Naukowego Turystyki KoNTurUS, biorąc udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, jak np. konferencje naukowe, warsztaty, wyjazdy edukacyjne. Student będzie miał możliwość sprawdzenia teoretycznej wiedzy w praktyce, m.in. biorąc udział w obsłudze konferencji naukowych czy w zajęciach terenowych np. w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Dodatkowo w laboratorium turystycznym zapozna się z nowoczesnymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w turystyce.

Potencjalne miejsca pracy
  • podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce (np. biura podróży, firmy eventowe),
  • obiekty noclegowe (np. hotele, motele, pensjonaty),
  • przedsiębiorstwa świadczące przewozy turystyczne (np. lotniska, promy, firmy przewozowe),
  • podmioty polityki turystycznej (np. lokalne i regionalne organizacje turystyczne, wydziały odpowiedzialne za turystykę w urzędach miejskich i marszałkowskich),
  • punkty i centra informacji turystycznej,
  • agencje eventowe.

Powrót