Turystyka i rekreacja

KIERUNEK PROWADZONY WSPÓLNIE PRZEZ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG
ORAZ WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA.
SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Biznes turystyczny
  • Turystyka międzynarodowa
  • Biznes medical spa & wellness
Co zyska absolwent?

Student nauczy się, jak funkcjonują przedsiębiorstwa turystyczne oraz podmioty polityki turystycznej na współczesnym rynku. Zdobędzie wiedzę umożliwiającą podejmowanie przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji oraz nabędzie umiejętności dotyczące przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określonych segmentów rynku. Uzyska również wiedzę i kwalifikacje niezbędne do założenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i rekreacyjnej.

Specjalność Biznes turystyczny to studiowanie na najlepszym kierunku turystycznym w Polsce, ponieważ już po raz kolejny ‒ według branżowego miesięcznika „Wiadomości Turystyczne” ‒ uzyskał pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych (2015, 2016 i 2017) kształcących na kierunkach turystycznych. Student może rozwijać swoje umiejętności uczestnicząc w pracach Koła Naukowego Turystyki KoNTurUS, biorąc udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, jak np. konferencje studenckie, warsztaty, wyjazdy na targi turystyczne. Student będzie miał możliwość sprawdzenia teoretycznej wiedzy w praktyce, m.in. przez aktywny udział w zajęciach terenowych w postaci wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach turystycznych i podmiotach odpowiedzialnych za rozwój turystyki w regionie oraz pozna zasady pracy z grupą turystyczną w trakcie zwiedzania atrakcji turystycznych. Dodatkowo w laboratorium turystycznym zaznajomi się z nowoczesnymi systemami wykorzystywanymi w turystyce. Absolwent zdobędzie szansę na zatrudnienie w zawodzie, dzięki wpisywaniu się programu studiów w potencjał gospodarczy województwa zachodniopomorskiego (pozytywne skojarzenie regionu z turystyką).

Potencjalne miejsca pracy
  • podmioty pośrednictwa i organizacji w turystyce (np. biura podróży, firmy eventowe),
  • obiekty noclegowe (np. hotele, motele, pensjonaty),
  • przedsiębiorstwa świadczące przewozy turystyczne (np. lotniska, promy, firmy przewozowe),
  • podmioty polityki turystycznej (np. lokalne i regionalne organizacje turystyczne, wydziały odpowiedzialne za turystykę w urzędach miejskich i marszałkowskich),
  • punkty i centra informacji turystycznej.

Powrót