Terminy rekrutacji

I nabór:

I etap:

1. Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór kierunku, wpisywanie wyników, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej).
Termin: 10.06.2019 – 08.07.2019

2. Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
Termin: 11.07.2019 – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK)

 

II etap:

3. Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji i oświadczeń o gotowości podjęcia studiów.
Termin: 12.07.2019 – 17.07.2019

4. Ogłoszenie wyników.
Termin: 19.07.2019 – informacja po godz.14.00.

 

 

II nabór:

I etap:

1. Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór kierunku, wpisywanie wyników, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej).
Termin: 13.07.2019 – 16.08.2019

2. Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
Termin: 22.08.2019 – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK)

 

II etap

3. Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji i oświadczeń o

gotowości podjęcia studiów.
Termin: 23.08.2019 – 28.08.2019

4. Ogłoszenie wyników.
Termin: 30.08.2019 – informacja po godz.14.00.

 

 

III nabór:

I etap:

1. Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (wpisanie danych osobowych, wybór kierunku, wpisywanie wyników, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej).
Termin: 24.08.2019 – 14.09.2019

2. Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
Termin: 19.09.2019 – informacja po godz.14.00 (e-mail, sms, komunikat na indywidualnym koncie w systemie ERK)

 

II etap:

3. Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji i oświadczeń o
gotowości podjęcia studiów.
Termin: 20.09.2019 – 25.09.2019

4. Ogłoszenie wyników.
Termin: 27.09.2019 – informacja po godz.14.00.

Powrót