Logistyka studia inżynierskie

dla osób posiadających dyplom inżyniera
SPECJALNOŚCI
STUDIA STACJONARNE
 • Logistyka Systemów Produkcyjnych
 • Systemy Dystrybucji Energii

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest wymaganą liczbą zdeklarowanych na tę specjalność studentów.

Co zyska absolwent?

Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie logistyki, inżynierii produkcji oraz energetyki. Nacisk uzyskiwanych efektów kształcenia położony jest na pozyskanie umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, obsługi systemów informatycznych oraz znajomości współczesnych trendów wpływających na funkcjonowanie szeroko pojętej logistyki.

Specjalność Logistyka Systemów Produkcyjnych ma na celu wykształcić fachowców posiadających umiejętność planowania i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej monitorowania i kontroli. Absolwent specjalności posiada również kompetencje dotyczące gospodarki materiałowej oraz transportu. Wykładane zagadnienia uwzględniają nowoczesne trendy wpływające na działalność produkcyjną, w szczególności rozwój technologii inteligentnych, automatyki i robotyki.

Specjalność Systemy Dystrybucji Energii ma na celu wykształcić fachowców posiadających kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych. Absolwent specjalności posiada wiedzę techniczną dotyczącą działania urządzeń elektroenergetycznych oraz metod pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej, a także umiejętności pozatechniczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz doskonalenia procesów konwersji i dystrybucji energii. Wykładane zagadnienia uwzględniają również aspekty makroekonomiczne dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania krajowego systemu energetycznego.

Potencjalne miejsca pracy
 • działy planowania i sterowania produkcją,
 • działy utrzymania ruchu, nadzoru i kontroli produkcji,
 • działy automatyki przemysłowej i magazynowej,
 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
 • Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD),
 • przedsiębiorstwa wdrażające OZE,
 • parki przemysłowe i logistyczne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się doradztwem logistycznym i energetycznym,
 • zespoły projektowe ds. rozwoju sieci dostaw, przeprojektowywania systemów logistycznych, budowy infrastruktury,
 • jednostki certyfikujące, audytujące oraz konsultingowe w zakresie logistyki oraz energetyki.

Powrót