Dofinansowanie studiów podyplomowych

Oferta studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Oznacza to, że istnieje możliwość uzyskania refundacji kosztów studiów, jako wybranej usługi rozwojowej. Takie wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu w województwie zachodniopomorskim.

 

Wsparcie może zostać udzielone w formie refundacji od 50% do 80% kosztów wybranych studiów podyplomowych (poziom dofinansowania zależy od spełnienia określonych kryteriów).

 

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do któregoś z poniższych operatorów w celu zdobycia szczegółowych informacji i pomocy w zakresie uzyskania refundacji.

Ważna informacja: proszę nie zapisywać się do BUR bez wcześniejszego kontaktu z wybranym operatorem!

 

BIURA  3 OPERATORÓW w naszym województwie (do wyboru):

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

http://www.zarr.com.pl/pl/aktualnosci/projekt-dofinansowanie-uslug-rozwojowych-dla-zachodniopomorskich-mmsp

ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin
tel. 91 813 64 50 lub 91 432 93 08
e-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/#baza_uslug_rozwojowych

ul. Kolumba 86,  pok. 233
70-035 Szczecin
tel. 515416856
e-mail: m.gajewska@karksa.pl

ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
tel. 94 34 16 088
e-mail: b.gorecka@karrsa.pl

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

https://fur.pfp.com.pl/

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 91 312 9206 lub 91 312 9207
e-mail: fur@fur.pfp.com.pl

 

Powrót