Opłaty za studia niestacjonarne
Opłaty za jeden semestr studiów:

Kierunek Logistyka - 1950
Kierunek TurystykaiRekreacja - 2200
Kierunek Zarządzanie - 1950

Powrót