Nasi Absolwenci

Właściciel
MANAGER SPA

Regionalny Ekspert
Wsparcia Operacyjnego

Kierownik recepcji


Menadżer Sprzedaży
usług konferencyjnych
i noclegowych
Dyrektor
Regionu Sieci

Starszy specjalista
w Zespole Prawnym

Starszy Specjalista ds. pracowniczych,
Sekretarz Rady Nadzorczej
Właścicielka biura,
Prezes fundacji

Powrót